Điều khoản dịch vụ MiaThi.com

Ngày có hiệu lực: 5 tháng 7 năm 2021

Chào mừng bạn đến với miathi.com. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sau đây trước khi sử dụng trang web của chúng tôi.

 1. Chấp Nhận Điều Khoản 
  Bằng cách truy cập và sử dụng trang web miathi.com, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện được nêu dưới đây cùng với tất cả các luật, quy tắc và quy định liên quan đến việc sử dụng trang web này.

 2. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ
  Miathi.com và các nội dung, tính năng và dịch vụ đi kèm được bảo vệ bởi bản quyền, thương hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác. Bất kỳ việc sao chép, phân phối, sửa đổi, tái tạo hoặc sử dụng một phần nào của trang web mà không được sự cho phép của chúng tôi là vi phạm bản quyền và có thể gây truy cứu trách nhiệm pháp lý.

 3. Nội Dung Người Dùng
  Bất kỳ nội dung nào bạn đăng hoặc gửi trên miathi.com sẽ là trách nhiệm của bạn. Bạn cam kết rằng bạn sở hữu hoặc có quyền hợp pháp để chia sẻ nội dung đó. Chúng tôi có quyền loại bỏ bất kỳ nội dung nào mà chúng tôi cho là vi phạm điều khoản hoặc làm ảnh hưởng đến trang web của chúng tôi.

 4. Quyền và Trách Nhiệm của Bạn
  Bạn cam kết tuân thủ mọi quy định và quy tắc khi sử dụng trang web miathi.com. Bạn đồng ý không sử dụng trang web này cho mục đích vi phạm pháp luật hoặc gây hại cho bất kỳ ai hoặc bất kỳ tổ chức nào.

 5. Thay Đổi và Chấm Dứt
  Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật các điều khoản và điều kiện này bất kỳ lúc nào. Chúng tôi cũng có thể chấm dứt, ngừng hoặc tạm ngưng trang web miathi.com hoặc bất kỳ phần nào của nó mà không cần thông báo trước.

 6. Liên Hệ
  Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về các điều khoản và điều kiện này, xin vui lòng liên hệ chúng tôi qua địa chỉ email: support@miathi.com.

Xin cảm ơn bạn đã đọc và hiểu các điều khoản và điều kiện của chúng tôi.